Biblioteka miejscem bez barier i ograniczeń

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie pamięta o wszystkich swoich czytelnikach i sukcesywnie poszerza swą ofertę czytelniczą. Tym razem GBP w Kurowie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kurowska biblioteka w ramach projektu nieodpłatnie otrzymała - na podstawie umowy użyczenia - urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. 

Stowarzyszenie "Larix" przekazało bibliotece w darze pakiet prawie 1000 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak. Dzięki tej współpracy czytelnicy z wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek mówionych.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Kurowska biblioteka nawiązała stałą współpracę ze Stowarzyszeniem i sukcesywnie powiększać będzie księgozbiór przeznaczony dla osób słabo widzących.