Południe Literackie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

9 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się uroczyste wręczanie nagród w trzech konkursach powiatowych zorganizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Pierwszym punktem programu była promocja książki Jacka ŚnieżkaSto osobliwości na stulecie niepodległości 1918 – 2018” wydana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. Znany puławski regionalista opowiedział o kilku ciekawostkach związanych z Puławami, powiatem puławskim i dodatkowo pokazał slajdy prezentujące wydarzenia historyczne na przestrzeni 100 lat. Następnie odbył się finał Powiatowego Konkursu Ortograficznego, konkursu literackiego „Mój region – moja mała ojczyzna. Jak wyobrażasz sobie swoją miejscowość za 50 lat?” oraz konkursu plastycznego „Mój region – moja mała ojczyzna – projekt pocztówki okolicznościowej”. Wręczenia nagród dokonała kierownik Wydziału Edukacji, Małgorzata Noskowska

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach  i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. 

Wydarzenie odbyło się w ramach Jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.