III Lokalne Forum Bibliotekarzy

30 maja 2017 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach już po raz trzeci współorganizowała Lokalne Forum Bibliotekarzy. Tym razem do współpracy zaproszona została Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z/s w Górze Puławskiej i to właśnie Gmina Puławy, a dokładnie nowo otwarta biblioteka stałą się miejscem, gdzie spotkali się wszyscy zaproszeni goście. Tematyka tegorocznego forum dotyczyła ważnego dla powiatu puławskiego święta, czyli Ogólnopolskich Obchodów Roku Rzeki Wisły.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli i licznie przybyli bibliotekarze powiatu opolskiego wraz z dyrektor PBP w Opolu Lubelskiem, Elżbietą Żyszkiewicz. Bibliotekarze reprezentujący powiat rycki wraz z dyrektorem PBP w Rykach, Wojciechem Niedziółką. Najliczniejszą grupę stanowili dyrektorzy i bibliotekarze bibliotek publicznych powiatu puławskiego, oraz nauczyciele – bibliotekarze z gminy Puławy. Nie zabrakło także Wójta Gminy Puławy, Krzysztofa Brzezińskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie reprezentowała pani Marzena Targońska. W forum uczestniczył także kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach, Andrzej Wenerski.

Celem konferencji było przypomnienie, że tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie nie zwalnia bibliotekarzy od promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Biblioteki pełnią ważną funkcję dokumentującą dziedzictwo kulturowe naszych małych ojczyzn, są to miejsca nie tylko do czytania i kontaktu z książką, ale także do zdobywania wszelkiej potrzebnej informacji, ciekawego spędzania czasu, do twórczej inspiracji.

Spotkanie poprowadziły: dyrektor PBP w Puławach, Danuta Szlendak oraz dyrektor GBP w Puławach z/s w Górze Puławskiej, Zofia Małek. Swoje wystąpienia mieli kolejno: Jacek Śnieżek - autor książki „Dopóki płynie” oraz Joanna Szkuat – kierownik Oddziału Przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, która wystąpiła z prelekcją „Dziedzictwo przyrodnicze Małopolskiego przełomu Wisły”.