Jak zachęcić do czytania?

13 października 2017 r. o godz. 9.30 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach zaprosiła bibliotekarzy z terenu powiatu puławskiego na seminarium szkoleniowe. Głównym tematem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania. O sposobach pracy z tekstem literackim opowiedziała Grażyna Wiśniewska, nauczyciel-konsultant z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Fragment wyrwany z kontekstu, alternatywne zakończenia jednego opowiadania czy rysunek do wysłuchanego tekstu to tylko jedne z metod zachęcania młodego czytelnika do sięgania po książki. Szkolenie pokazało, że praca z utworem literackiemu może być zabawą a wizyta w bibliotece ciekawą przygodą.