Moda na czytanie w bibliotekach powiatu puławskiego – wyniki konkursu.

Z okazji Roku Czytelnika Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach ogłosiła konkurs pt. „Kreuj modę na czytanie w swojej bibliotece” adresowany do bibliotek powiatu puławskiego i ich filii. Konkurs trwał od stycznia do grudnia 2014 r. Głównym celem wyzwania była promocja czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych, popularyzacja nawyku czytania oraz zwiększenie zainteresowania książką.

Zadaniem biblioteki było organizowanie niekonwencjonalny i oryginalny przedsięwzięć kreujących modę na czytanie w środowisku lokalnym. Do konkursu przystąpiły wszystkie biblioteki należące do sieci powiatu puławskiego, zgłaszając 86 projektów kulturalno-oświatowych.

Komisja na szczeblu powiatowym wyłoniła zwycięzców:

 

 

I miejsce
KOKPiT – Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym 

II miejsce
Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej

III miejsce
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
i
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Wyróżnienia
Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy
Filia w Bochotnicy (KOKPiT – Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym).

Laureatom gratulujemy, a wszystkim bibliotekom życzymy kolejnych ciekawych pomysłów promujących czytanie.