Pierwszy dzień wiosny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej

20 marca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z/s w Górze Puławskiej zaprosiła dwie klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej na świętowanie pierwszego dnia wiosny. Pierwszym etapem lekcji bibliotecznej było rozwiązywanie krzyżówki, której hasłem było słowo WIOSNA. Dzięki temu wprowadzeniu dzieci mogły porozmawiać o pierwszych zwiastunach wiosny i o najbardziej charakterystycznych elementach tej najpiękniejszej pory roku.

Uczniowie wysłuchali także dwóch wierszy o wiośnie autorstwa lokalnego poety z Końskowoli - Henryka Sułka
Na zakończenie nie zabrakło także elementów kodowania. Pierwszoklasiści wykonali wiosenne prace plastyczne przy pomocy wskazanych współrzędnych.