Ludowe barwy Lubelszczyzny projekt kazimierskiej biblioteki

Miło jest nam poinformować, że projekt „Ludowe barwy Lubelszczyzny” zgłoszony przez KOKPiT – Bibliotekę Publiczną w Kazimierzu Dolnym uzyskał dofinansowanie w XI edycji konkursu grantowego „Na dobry Początek!” organizowanego przez Fundację BGK. Z wszystkich złożonych wniosków zarząd fundacji wybrał 50 projektów. Kazimierska biblioteka otrzymała 9 966,00 złotych
Kwota ta zostanie wykorzystana między innymi na zakup materiałów plastycznych potrzebnych do zajęć, organizację wycieczki tematycznej oraz zakup przedmiotów użytkowych, które będą wykorzystywane do różnego typu zajęć edukacyjnych. 

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. 

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszeni zostali następujący partnerzy: Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, Stowarzyszenie Klubu Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym, Małgorzata Urban - właścicielka Siedliska Małgorzaty, oraz Małgorzata Knap - instruktor z zespołu „Powiśle”.

Głównym celem projektu jest promocja i krzewienie wartości kultury ludowej wśród najmłodszych. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję odkryć różne oblicza sztuki ludowej. Projekt, tworząc warunki do szerszego poznania dziedzictwa folklorystycznego regionu, pomoże w rozwijaniu pasji i talentów wśród młodych ludzi. Powyższy projekt ma nie tylko inspirować dzieci do twórczej aktywności, oryginalnego myślenia oraz kreatywnego poszukiwania własnej drogi życiowej, ale również rozwijać umiejętność komunikacji i współpracy w grupie.

Warsztaty skierowane są do dwóch grup wiekowych: przedszkolaki z IV grupy z wychowawcą panią Anną Radziewicz i uczniowie klasy III z wychowawcą panią Agnieszką Wawrzycką.

Plan zajęć -  5 warsztatów tematycznych:
1. Kultura ludowa w codzienności – luty
2. Stroje i tańce ludowe naszego regionu - marzec
3. Tradycyjne zwyczaje i obrzędy wielkanocne – kwiecień (warsztaty wyjazdowe)
4.  Zabawy dawniej, a dziś – maj
5. "Róbmy swoją ludowość" – czerwiec

W ramach projektu zaplanowane są również warsztaty dla dorosłych – tradycyjna pisanka ludowa. Od lutego zapraszamy także do odwiedzenia kazimierskiej biblioteki (ul. Lubelska 32/34) i obejrzenia wystawy stworzonej na potrzeby projektu pt. „Wiejska izba”.