Uroczyste podsumowanie projektu „O finansach...w bibliotece”

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z/s w Górze Puławskiej wzięła udział w II edycji projektu „O finansach...w bibliotece”,  który adresowany był do osób w wieku 50+. Szkolenia z zakresu edukacji ekonomicznej realizowane były przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 

 

7 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie całego przedsięwzięcia organizowanego na terenie gminy Puławy. Szkolenia „O finansach...w bibliotece” odbywały się bowiem w bibliotece głównej w Górze Puławskiej oraz we wszystkich trzech filiach (Borowa, Gołąb, Leokadiów). 

Pierwszym punktem spotkania była próba przybliżenia idei projektu. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przygotowaną przez bibliotekę prezentację multimedialną. Następnie głos zabrał Grzegorz Winnicki - koordynator projektu, instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Pokreślił on, że Biblioteka Gminy Puławy w sposób niezwykle ciekawy i kreatywny przeprowadziła swoje szkolenia. Podsumowania projektu dokonał też obecny na spotkaniu Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński.  Podczas swojego wystąpienia zachęcił do dalszego czynnego udziału we wszystkich działaniach bibliotecznych. Zakończeniem części oficjalnej było wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom szkoleń.  Biblioteka przygotowała także smaczną niespodziankę i zaprosiła swoich gości na okolicznościowy tort.