Fundacja Orange dla kazimierskiej biblioteki

Program „Orange dla bibliotek” organizowany przez Fundację Orange i tym razem zasilił budżet Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym. Na konto biblioteki wpłynęła kwota (darowizna celowa) w wysokości 1 920,70 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na realizację zadań edukacyjnych oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników kazimierskiej biblioteki. Dzięki tej dotacji placówka może zapewnić dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i Filii w Bochotnicy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

Dzięki dofinansowaniu przez Fundację Orange wszyscy użytkownicy kazimierskiej biblioteki i jej filii mogą bezpłatnie korzystać z Internetu. Głównym celem programu jest bowiem zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego i mądrego korzystania z nowych technologii. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do Internetu biblioteka ma szansę zwiększyć swoją atrakcyjność i poszerzyć ofertę kulturalno-oświatową.

Od 20 do 31 stycznia 2014 r. dzięki wsparciu Fundacji odbyły się zajęcia edukacyjne ferie w bibliotece „Mała zimowa kolonia artystyczna”. Bezpłatny dostęp do Internetu umożliwił uczestnikom zajęć udział w wirtualnych wycieczkach po muzeach i galeriach: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,  Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Dodatkowo biblioteka może na bieżąco uzupełniać swoją stronę internetową KOKPIT, wprowadzać aktualności, zapowiedzi imprez kulturalnych i zapewniać czytelnikom dostęp do katalogu elektronicznego biblioteki.