Współpraca międzybiblioteczna kazimierskich placówek kluczem do sukcesu

Komunikat o błędzie

  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 8 bytes in variable_initialize() (line 935 of /var/drupal/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 8 bytes in variable_initialize() (line 935 of /var/drupal/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 8 bytes in variable_initialize() (line 935 of /var/drupal/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 8 bytes in variable_initialize() (line 935 of /var/drupal/includes/bootstrap.inc).

KOKPiT-Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym podjęła wyzwanie Biblioteki Narodowej i przystąpiła do programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) – priorytet 2. Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych oraz szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na  zakup nowości wydawniczych. Dzięki dotacji biblioteki mają szansę kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest połączenie sił bibliotek publicznych i szkolnych oraz wspólne działanie na rzecz krzewienia kultury słowa i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym zaprosiła do współpracy trzy biblioteki szkolne z terenu Gminy Kazimierz Dolny:

  • Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym
  • Szkołę Podstawową im. Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy
  • Społeczną Szkołę Podstawową w Skowieszynku.

Wniosek kazimierskiej biblioteki otrzymał 99 na 100 punktów i tym samym zyskał dofinansowanie w kwocie 4 500 zł., przy wkładzie własnym 1 500 zł.

Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 6 czerwca 2014 r. biblioteki szkolne otrzymały łącznie 331 publikacji, które do końca maja 2015 r. zasilać będą ich księgozbiory. Nowe publikacje zakupione zostały przez BP w Kazimierzu Dolnym i opatrzone informacją: Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa