Kazimierska biblioteka w programie „Akademia Orange dla bibliotek”

Kazimierski Ośrodek Kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym w tym roku znów aktywnie włączyła się do udziału w programie „Akademia Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Dzięki temu Biblioteki mają szansę stać się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Nasza biblioteka otrzymała dotację finansową (darowiznę celową) w kwocie 1853,94 zł. Dotacja ta została przeznaczona na realizacje zadań edukacyjnych oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników naszej Biblioteki. Większość tej kwoty przeznaczono na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filii. Dzięki dotacji Fundacji Orange wszystkie osoby, które odwiedziły biblioteki w Kazimierzu Dolnym i Bochotnicy mogły skorzystać bezpłatnie z Internetu.
W ramach programu biblioteka zaprosiła uczniów szkoły podstawowej na przedstawienie pt.: „Zalogowany” Teatru Moralitet z Krakowa. Przeprowadziła zajęcia biblioteczno – informatyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola. Tematy zajęć były zróżnicowane i pokazywały różne aspekty pracy z wykorzystaniem Internetu:
- „Komputer mój przyjaciel”
- „Zabawa z komputerem”
- „Różne źródła informacji”
- "Komputer na deszczowy dzień"