Danuta Szlendak - Bibliotekarzem Roku 2010 w województwie lubelskim

Danuta Szlendak – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach została laureatem wojewódzkiego etapu konkursu na „Bibliotekarza Roku” organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Z inicjatywą zgłoszenia kandydatury pani Danuty Szlendak  wystąpiło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło w Puławach. Chcąc tym samym podkreślić zasługi pani dyrektor na rzecz środowiska bibliotekarzy powiatu puławskiego, zwracając szczególną uwagę na jej rolę w procesie komputeryzacji sieci bibliotek.

W dniu 18 kwietnia 2011 r.  Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie spośród 14 zgłoszonych kandydatów wyłonił zwycięzcę i  po raz pierwszy przyznał tytuł „Bibliotekarza Roku”  województwa lubelskiego bibliotekarzowi z powiatu puławskiego. Jest to ogromne wyróżnienie i uhonorowanie dotychczasowej pracy pani Danuty Szlendak na rzecz krzewienia kultury i propagowania czytelnictwa.