Fundacja Orange dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie po raz kolejny wzięła udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", który jest organizowany  przez Fundację Orange.

Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 1475,85 zł. Dzięki tej pomocy finansowej udało się  zapewnić  bezpłatny dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom Śniadówki i okolicznych miejscowości. Inicjatywa została wzbogacona cyklem szkoleń z obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.