Publikacje Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach w konkursie „Książka Roku 2012”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie już po raz kolejny ogłosiła konkurs na "Książkę Roku". Konkurs ma na celu wyłonić najlepszą publikację dotyczącą regionu lubelskiego. Wydawnictwa oceniane będą w trzech kategoriach: Lublin, Lubelszczyzna i Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Do konkursu zostały zgłoszone dwie publikacje wydane w 2012 r. przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza zgłoszona książka to wydawnictwo regionalne „O zabawach, zabawkach i nie tylko – spotkanie z tradycją". Już sam tytuł sugeruje obszar tematyczny publikacji. Pięć gmin należących do powiatu puławskiego próbowało znaleźć odpowiedź: "W co się bawić ?", "Czym się bawić ?" oraz "Jak to zrobić ?". Książkę zdobią  pięknie ilustracje Jolanty Wawer oraz wiersze poety ludowego - Zbigniewa Kozaka.

Druga publikacja to wydawnictwo albumowe „Powiat Puławski – dawniej i dziś”. Książka powstała z okazji Jubileuszu 145-lecia Powiatu Puławskiego. Na 120 stronach zaprezentowano historię i czas współczesny Ziemi Puławskiej. Publikacja uwzględnia walory turystyczne oraz etapy kształtowania się terytorium powiatu. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, obok fotografii archiwalnej pojawiają się zdjęcia współczesne.

Należy wspomnieć, że wydawnictwa otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.