Publikacje naszych bibliotek w konkursie „Książka Roku 2010”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie już po raz czwarty ogłosiła konkurs na "Książkę Roku". Konkurs ma na celu wyłonić najlepszą publikację dotyczącą regionu lubelskiego. Wydawnictwa oceniane będą w trzech kategoriach: Lublin, Lubelszczyzna i Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.
W konkursie pojawią się też dwie publikacje wydane w 2010 r. przez nasze biblioteki.

 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach zgłosiła swoją książkę regionalną „Zachować w pamięci – kulturowe, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej” promującą powiat puławski pod kątem specyficznej kuchni, ludowej obrzędowości oraz walorów turystycznych. A Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie do konkursu wytypowała swoją publikację o patronce biblioteki, autorstwa Jerzego Michała Sołdka -  „Faustyna Morzycka: Siłaczka Żeromskiego”. Książka opisuje życie i działalność związanej z Nałęczowem Faustyny Morzyckiej.