O Nałęczowskiej Bibliotece w "Poradniku Bibliotekarza"

W najnowszym numerze „Poradnika Bibliotekarza” ukazał się artykuł z cyklu nowe obiekty biblioteczne autorstwa pani dyrektor Katarzyny Wójcik o Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie.

 

/”Poradnik Bibliotekarza” nr 4 / 2011 s. 29 – 31/