"Podaj Dalej" – czyli pierwsze szkolenie w Bibliotece Gminy Puławy

15 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Puławach z/s w Górze Puławskiej odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Biblioteki Powiatu Puławskiego w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB)”. Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszym etapem szkolenia była prezentacja dotycząca udziału bibliotek powiatu puławskiego w PRB. Dyrektor Zofia Małek przybliżyła ile Biblioteka Gminy Puławy zyskała dzięki udziałowi w II rundzie Programu. Idea partnerstw lokalnych to temat kolejnego wystąpienia. Małgorzata Pieczykolan z Działu Instrukcyjno – Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pokrótce omówiła czym są partnerstwa i jakie korzyści może przynieść współpraca w ramach koalicji . Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z/s w Górze Puławskiej zajęła pierwsze miejsce w konkursie dla „Partnerstw lokalnych  w województwie lubelskim”, dlatego kolejnym punktem spotkania było pokazanie zwycięskiej prezentacji pt.  „Koalicja na rzecz rozwoju edukacji regionalnej w Gminie Puławy”. Krzysztof Brzeziński Wójt Gminy Puławy i Kamil Lewandowski kierownik działu promocji w UG Puławy omówili jak wygląda współpraca i działania partnerskie w Gminie Puławy. Ostatnim etapem szkolenia była próba odpowiedzi na pytanie: „Czy stworzenie koalicji wokół mojej biblioteki jest możliwe”.


 

 

 

 

 

Głównym celem pierwszego spotkania było pokazanie jak wiele zalet ma współpraca partnerska. Ile można zyskać poprzez zawiązanie koalicji na rzecz działań kulturalnych w poszczególnych gminach. Była to świetna okazja, aby podzielić się wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

W ramach Mikrograntu „Podaj dalej” odbędą się jeszcze trzy szkolenia, w tym jedno będzie miało charakter wirtualny (zorganizowane będzie  przy użyciu komunikatora internetowego – Skype).