Kilka słów o archiwum bibliotecznym – szkolenie w PBP w Puławach

30 marca 2012 r. o godzinie 10.00 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach odbyły się warsztaty szkoleniowe prowadzone przez Grzegorza Kornackiego – archiwistę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronim Łopacińskiego w Lublinie.

Tematem szkolenia było postępowanie z dokumentacją wytwarzaną i przechowywaną w bibliotekach gminnych.

 

 

Zdaniem prelegenta: „Biblioteka, jak każda inna instytucja, wytwarza i przyjmuje różną dokumentację. Właściwe jej prowadzenie, uporządkowanie i przechowywanie jest bardzo ważne, gdyż rejestruje i dokumentuje działalność biblioteki. Odzwierciedla sposób podejmowania decyzji, planowanie i realizację zadań. Zawarta jest w niej historia biblioteki”.