Trzecia publikacja: „Zachować w pamięci – kulturowe, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej”

Trzecia publikacja ułożona jest według wypracowanego przy wcześniejszych wydawnictwach układu tematycznego. Książka została podzielona na trzy rozdziały. I tak: Pierwszy rozdział: PROMOCJA LOKALNYCH I TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW zawiera bogaty zbiór przepisów kuchni regionalnej, których nie można znaleźć we współczesnych książkach kulinarnych. Przepisy zostały pozyskane podczas Dożynek Powiatowych 2009 w Janowcu i Powiatowego Dnia Kultury 2009 w Kurowie i do tej pory nie były nigdzie publikowane. Są to typowe produkty lokalne, które mogą pretendować do miana marki regionu.

 

 

 

 

 

 

Drugi rozdział: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dotyczy charakterystycznej dla województwa lubelskiego obrzędowości ludowej. Opisane zostały miejscowe tradycje i zwyczaje związane z pracami rolniczymi wyznaczanymi na podstawie zmienności pór roku. Pokazane zostały obrzędowe formy życia wynikające z zakorzenionych wierzeń pogańskich, jak również specyficzne zachowania mieszkańców wsi związane z obchodzeniem świąt kościelnych i przyjmowaniem sakramentów chrześcijańskich.

Trzeci rozdział: OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO poświęcony jest promowaniu walorów krajobrazowych 10 gmin powiatu puławskiego oraz 1 gminy powiatu lubelskiego (Wojciechów) pod katem turystycznym. Szczególną uwagę zwrócono na historię gminy a także na jej zabytki przyrodnicze i architektoniczne znajdujące się na trasie 7 najważniejszych szlaków turystycznych powiatu puławskiego i 2 szlaków pieszych przez Wojciechów. Redaktorzy nie zrezygnowali także z kontynuowania promocji powiatu puławskiego poza granicami kraju, także książka „Zachować w pamięci – kulturowe, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej” jest publikacją dwujęzyczną. Dodatkowo wydawnictwo opatrzone jest serią zdjęć prezentujących piękno powiatu puławskiego i smakowite potrawy regionalne.