„Moja Gmina – moja sprawa” drugie spotkanie koalicji na rzecz edukacji regionalnej w Gminie Puławy

 

16.05.2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Puławskiej odbyło się II spotkanie Gminnej Koalicji „Moja Gmina – moja sprawa” na rzecz edukacji regionalnej w Gminie Puławy. W spotkaniu wzięło udział 21 osób. Drugie spotkanie oscylowało wokół  zagadnień dotyczących wydania publikacji o Gminie Puławy.

Wszyscy koalicjanci wywiązali się ze swoich zadań i znaczna część materiałów do książki została zebrana. Uczestnicy II spotkania koalicyjnego podczas wspólnej dyskusji opowiadali o napotkanych trudnościach w pozyskiwaniu materiałów oraz o zaangażowaniu społeczności lokalnej w tworzenie publikacji. Oddzielnym punktem dyskusji było ustalenie kandydatury na redaktora naczelnego owego wydawnictwa. Szeroko omówiono także przygotowania do „I Truskawkowego Rajdu Rowerowego” po Gminie Puławy.
Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 6.06.2012 r. tym razem w siedzibie Urzędu Gminy Puławy.