„Mój region – moja mała ojczyzna” – konkurs prozatorski

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Puławach ogłosiła konkurs prozatorski pt. „Mój region – moja mała ojczyzna”.

Podejmij wyzwanie i opisz jak wyobrażasz sobie swoją miejscowość za 50 lat?

Głównym celem konkursu jest kształtowanie i wzmacnianie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego oraz chęć dołączenia do ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych z terenu powiatu puławskiego.
 

 

Każdy chętny uczestnik, aby dołączyć do konkursu musi napisać jeden utwór. Praca nie może być dłuższa niż dwie strony A4 w formacie Microsoft Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 14.  

Termin składania prac upływa 15 czerwca 2018 r.

Więcej szczegółów w REGULAMINIE.

Warto dołączyć do konkursu, bo biblioteka przewidziała atrakcyjne nagrody książkowe.