O finansach…w bibliotece (Góra Puławska)

GBP w Górze Puławskiej od 4 czerwca do 26 lipca 2013 r. organizowała szkolenia "O finansach...w bibliotece" dla osób 50+. Podczas szkoleń w filiach (Leokadiów, Borowa, Gołąb) i w Górze Puławskiej "wyszkoliło się" w sumie 22 osoby: Leokadiów - 5 osób, Borowa-6 osób, Gołąb-6 osób, Góra Puławska-5 osób.
Cykl zakładał 5 spotkań na 5 tematów związanych z finansami.

 

 

1.Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?
2.Bank przez Internet
3.Lokaty, kredyty, karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową
4.Ubezpieczenia
5.Bank centralny i inne banki.

Szkolenia w Górze Puławskiej były bardzo szczególne, gdyż przedział wiekowy uczestników był od 4+ do 50+. Oprócz uczestników naszego kursu e-learningowego na spotkania w bibliotece przychodziły dzieci z rodzicami i babciami. Dzieci kolorowały obrazki związane z finansami, grały w gry, niektóre pomagały "klikać" mniej zaawansowanym uczestnikom. Taka wyjątkowa współpraca trwała od 22-26 lipca. A już 7 sierpnia 2013 r. zapraszamy wszystkich uczestników do udziału w uroczystym zakończeniu szkoleń. Wszyscy, którzy ukończyli kurs otrzymają certyfikaty oraz gadżety związane ze szkoleniami.

Autor artykułu: Aleksandra Kościelska - GBP Góra Puławska