Kazimierska biblioteka w programie „Orange dla bibliotek”

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym w tym roku ponownie zgłosiła chęć udziału w programie „Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange. Głównym celem programu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego i mądrego korzystania z nowych technologii.

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki bezpłatnemu dostępowi do Internetu biblioteka ma szansę zwiększyć swoją atrakcyjność i poszerzyć ofertę kulturalno-oświatową dla wszystkich swoich czytelników bez względu na przedział wiekowy. Program „Orange dla bibliotek” sprawia, że biblioteka przeistacza się w nowoczesne i wielofunkcyjne centrum informacji.
Kazimierska biblioteka otrzymała dotację finansową (darowiznę celową) w kwocie 3 107,35 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na realizacje zadań edukacyjnych oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników naszej Biblioteki. Dzięki tej dotacji biblioteka może zapewnić dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i Filii w Bochotnicy. Kwota ta pokryje również zakup materiałów oraz umożliwi prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2013 r.
Dzięki dotacji Fundacji Orange wszyscy użytkownicy kazimierskiej biblioteki i jej fili mogą bezpłatnie korzystać z Internetu.