Artykuły z działu: Ważne informacje

Idzie nowe, czyli tablety także w kazimierskiej bibliotece

Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym, to kolejna bilbioteka z terenu powiatu puławskiego, która znalazła się w gronie laureatów projektu „Tablety w Twojej bibliotece” organizowanego przez Program Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przekazała placówce w darze 3 tablety o łącznej wartości 6 312,36 zł.

 

Krok w stronę nowoczesności, czyli tablety w bibliotece Gminy Puławy

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z/s w Górze Puławskiej przystąpiła do projektu „Tablety w Twojej bibliotece” organizowanego przez Program Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przekazała placówce w darze 6 tabletów o łącznej wartości  11 792,01zł. Biblioteka Gminy Puławy jest jedną z 318 bibliotek w kraju, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu. 

Moda na czytanie w bibliotekach powiatu puławskiego – wyniki konkursu.

Z okazji Roku Czytelnika Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach ogłosiła konkurs pt. „Kreuj modę na czytanie w swojej bibliotece” adresowany do bibliotek powiatu puławskiego i ich filii. Konkurs trwał od stycznia do grudnia 2014 r. Głównym celem wyzwania była promocja czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych, popularyzacja nawyku czytania oraz zwiększenie zainteresowania książką.

Dzień Bezpiecznego Internetu w końskowolskiej bibliotece

We wtorek 10 lutego 2015 r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Święto to obchodzone jest w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli dołączyła się do obchodów i w czasie ferii zimowych 10 i 11 lutego zorganizowała dla dzieci zajęcia z bezpiecznego Internetu. 

Biblioteka miejscem bez barier i ograniczeń

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie pamięta o wszystkich swoich czytelnikach i sukcesywnie poszerza swą ofertę czytelniczą. Tym razem GBP w Kurowie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kurowska biblioteka w ramach projektu nieodpłatnie otrzymała - na podstawie umowy użyczenia - urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. 

Pierwsze kroki w e-świecie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy po raz kolejny zaprosiła swoich czytelników na kurs komputerowy. Przez cały październik i listopad, dwa razy w tygodniu wszyscy chętni mogli poznać tajniki obsługi komputera i poruszania się w „wirtualnym świecie”. 

Współpraca międzybiblioteczna kazimierskich placówek kluczem do sukcesu

KOKPiT-Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym podjęła wyzwanie Biblioteki Narodowej i przystąpiła do programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) – priorytet 2. Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych oraz szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na  zakup nowości wydawniczych. Dzięki dotacji biblioteki mają szansę kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja Orange dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie po raz kolejny wzięła udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek", który jest organizowany  przez Fundację Orange.

Fundacja Orange dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie otrzymała dzięki przystapieniu do programu Fundacji Orange „Orange dla bibliotek 2014” dotację w wysokości 2 519,38. Dzięki tej pomocy finansowej udało się zapewnić darmowy dostępu do Internetu użytkownikom gminnej biblioteki. 

Fundacja Orange dla kazimierskiej biblioteki

Program „Orange dla bibliotek” organizowany przez Fundację Orange i tym razem zasilił budżet Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym. Na konto biblioteki wpłynęła kwota (darowizna celowa) w wysokości 1 920,70 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na realizację zadań edukacyjnych oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników kazimierskiej biblioteki. Dzięki tej dotacji placówka może zapewnić dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i Filii w Bochotnicy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

Strony

Subskrybuj Artykuły z działu: Ważne informacje